Kinderacupunctuur Shonishin

[ Home ] [ Terug ] [ Contact ]

25 jaar geleden is het SCENAR® apparaat ontwikkeld in Rusland in samenwerking met de ruimtevaart. Kosmonauten die lang in de ruimte verbleven (soms wel een half jaar) konden geen medicijnen meenemen. Door SCENAR konden zij hun klachten via de huid opzoeken en behandelen. SCENAR® is een afkorting voor Self Controlled Energo Neuro Adaptive Regulation. Het is een middenweg tussen Westerse en Oosterse innovaties. Men combineert de westerse elektrische biofeedback met Oosterse kennis van energiebanen (meridianen) en reflexzones. Acupuncturisten werken ook met energie, meridianen en reflexzones. Daarom is SCENAR® voor een acupuncturist een verrijking op zijn behandeling. Ook omdat men bij SCENAR®-therapie net als bij acupunctuur niet alleen naar de specifieke klachten kijkt maar ook de mens als geheel bekijkt.

Als iemand klachten heeft zijn er blokkades in het lichaam gevormd. SCENAR® kan het lichaam helpen de blokkades op te heffen of te vernietigen en zo het zelfregulerende vermogen van het lichaam versterken. Dat kan via de huid, Want de huid en het zenuwstelsel zijn gemaakt uit één embryoblad. Tijdens een van de ontwikkelingsfasen van het menselijke embryo bestaat dit uit drie bladen. Het buitenste blad wordt het ectoderm genoemd. In het volgende stadium van de embryogenese worden het zenuwsysteem en de huid gevormd uit het ectoderm. Daarom hebben het zenuwstelsel en de huid een nauwe samenhang gedurende het hele mensenleven. Dat betekent dat de informatie over de pathologische veranderingen in b.v. een orgaan niet alleen in de hersenen wordt opgeslagen. Deze informatie wordt namelijk ook gereflecteerd op dat deel van de huid dat aan de ene kant in verbinding staat met dat orgaan en aan de andere kant met de hersenen.

Dus, als we dat specifieke stukje huid behandelen, behandelen we gelijktijdig het gehele pathologische systeem. Met SCENAR® meet men de huidweerstand. We krijgen hierdoor aan de huidoppervlakte informatie over de veranderingen in de organen. Het apparaat werkt als een soort dialoog, gebruik makend van het principe van de biofeedback. Met behulp van de SCENAR® vragen we aan het lichaam:"waar zitten je actieve zones?" En nadat we de nodige informatie hebben gekregen behandelen we de huid met de SCENAR® op de juiste plaats, op de juiste tijd met de juiste hoeveelheid energie.

Kortom wat SCENAR® zo bijzonder maakt is:

  • Dat door meting van gebieden op de huid blokkades kunnen worden opgezocht.
  • Dat het apparaat blokkades in het lichaam kan opheffen met precies de hoeveelheid energie die het lichaam nodig heeft.
  • Dat de behandeling geheel pijnloos is;
  • Dat er snel herstel optreedt.